VENCO MAKİNALARINI DÜNYA STANDARTLARINA YÜKSELTİYOR

Kuruluşundan bu yana gerek üniversite ve kamu kuruluşları işbirliğiyle, gerekse kendi bünyesinde yürüttüğü birçok Ar-Ge projesinin tecrübesine sahip olan VENCO, üretim ve yönetim sistemlerinde inovatif süreçler geliştireceği yeni projesine Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteğini alarak başlıyor.

Kamu kesimi ve özel sektör arasındaki işbirliğini geliştirmek ve kamu kaynaklarını etkin kullanarak yerel potansiyeli harekete geçirmek misyonuyla kurulan Zafer Kalkınma Ajansı, geçtiğimiz aylarda “ODAK Sektörler Mali Destek Programı’nı başlatmıştır. Program dahilinde “Venco Makinalarını Dünya Standartlarına Yükseltiyor” ismiyle sunduğu projesini ajansa onaylatan VENCO A.Ş, özkaynakları ve ajans desteğiyle yapacağı yeni yatırımla; üretim kapasitesi, kalite standardı ve marka bilinirliğini yukarılara taşıyacak, yaratacağı yeni istihdam sahalarıyla da, bölgesel kalkınmada aktif bir rol oynayacaktır.

VENCO A.Ş, yaklaşık dokuz ay sürecek proje süreci sonunda, sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimini yeni teknolojiyle birleştirecek; üretim metodolojisini uluslararası standartlara ulaştıracaktır. Yurtiçi ve yurtdışında yeni pazarlara girmeyi hedefleyen VENCO rekabet üstünlüğünü sürdürülebilir kılmanın yanısıra ulusal kalkınmaya da katkıda bulunmuş olacaktır.

  
“Bu Web Sitesi T.C.  Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “Venco Makinalarını Dünya Standartlarına Yükseltiyor” projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk yazarı Venco A.Ş.’ye aittir ve T.C. Zafer Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz.”