EC Fanlı Havalandırma

Havalandırma sistemlerinin enerji tüketimi sistem bileşenlerinin enerji verimlilik değerleri ile belirlenmektedir. Sistem bileşenlerine bakıldığında, fanlar büyük öneme sahiptir. Bu sebeple daha verimli sistemler tasarlamak için son zamanlarda daha yüksek verimlilik değerlerine sahip olan EC (Electronically Commutated) motor kullanılan fanların kullanımı havalandırma sektöründe giderek artmaktadır.

EC motorlar, BLDC (Brushless DC) motor olarak da bilinmektedir. İlk olarak 1962 yılında T.G. Wilson ve P.H Trickey tarafından tasarlanmıştır. DC (Direct Current) motordan farklı olarak fırçasız tasarlanan bu tip motorlar fiziksel bir komütatör ihtiyacını da ortadan kaldırmıştır. Elektronik bir sürücü içeren EC motorlar, senkron devir sayıları dışında dönüş sağladığı için devir sayısı kontrol aralığını genişletmektedir ve verimliliği arttırmaktadır. Aynı zamanda daha küçük motorlarla daha yüksek verimlerde çalışmaya olanak sağlamakla birlikte AC motorlardan daha yüksek devir sayılarına çıkmaya izin vermektedir.

Son düzenlemelerle, özellikle Avrupa’da, yüksek verimli havalandırma sistemleri zorunluluk haline gelmektedir. Regülasyonlarda belirtilen verimleri ise EC motorlu fanlar olmadan sağlamak neredeyse imkânsızdır.

Ayrıca yüksek verimliliklere çıkarak daha düşük enerji tüketen sistemlerin tasarlanması da mümkün olmuştur. Enerji tüketimi açısından EC motorlu fan kullanımı doğaya verilen zararı bir nebze de olsa azaltmaktadır. Doğanın korunmasının öneminin giderek daha iyi anlaşıldığı günümüzde, karbon ayak izini azaltmak adına EC motorlu fan kullanımı önemlidir. Bunun yanına, kullanılan malzemelerin üretimi ve geri dönüşümü sırasında oluşan karbon ayak izini hesaba katmamız gerektiğini unutmamakta yarar vardır.

Enerji tasarrufu, doğa dostu olduğu kadar maddi tasarruf da sağlamaktadır, daha az enerji tüketimi ile işletim maliyetleri düşmektedir. Her ne kadar ilk yatırım maliyeti diğer tip motorların kullanıldığı fanlardan yüksek olsa da işletim maliyetlerinde sağladığı tasarrufla bu açığı kapatmakta ve daha karlı sistemlerin tasarlanmasını sağlamaktadır.

EC motorlu fanlar yüksek verimleri ile ısı üretiminin de daha az olduğu cihazlardır. Isı üretimi az olduğu için motor bileşenlerinin kullanım ömrü de daha uzun olmaktadır ve fan daha uzun süre kullanılabilmektedir.

VENCO olarak EC motorlu fan kullanımını önemsiyoruz ve her geçen gün ürün ağacımızı bu doğrultuda genişletiyoruz. Ürün ağacımız altında yer alan EC fanlar aşağıdaki gibidir: