Kalite Politikası

VENCO A.Ş. müşteri memnuniyetini, sürdürülebilir büyüme ve ulusal ölçekte sektör liderliği hedefine ulaşmanın birincil ön koşulu olarak benimsemiş; sunduğu tüm ürün ve hizmetlerini bu bakış açısıyla risk ve fırsat analizlerini yaparak güvenli bir biçimde şekillendirmiştir.

Bu perspektiften hareketle VENCO;

• Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek inovatif adımlar atmayı,
• Değişimi yönetebilen profesyoneller yetiştirmeyi,
• Çalışanların memnuniyet ve aidiyetlerini sağlayarak organizasyonel vatandaşlar yaratmayı,
• Kaliteli üretimi; müşteri memnuniyetinin yanısıra, verimli ve kazançlı bir faaliyet yürütmenin de temel şartı olarak benimsemeyi,
• Ait olduğu toplumun duyarlılıklarını göz önünde bulundurarak sosyal anlamda sorumluluk almayı,
• Enerji verimliliğinde, sektöründe öncü olmayı,
• Tedarikçileriyle karşılıklı kazanca dayalı işbirlikleri geliştirmeyi
kendisine ilke edinmiştir.

venco-kalite-politikasi-700x780px