VENCO > Fanlar > Jet Fan Sistemleri > Otomatik Kontrol Sistemi

Otomatik Kontrol Sistemi

Otomatik Kontrol Sistemi ve MCC Elektrik Panoları
Özellikler
  • Günlük havalandırma için CO seviye sinyaline, yangın anında yangın alarm sinyaline göre çalışır.
  • Gelen sinyalin bölgesi için yazılmış senaryo ile, PLC üzerinden ilgili jet fanlar ve ana tahliye fanları istenen yön ve kapasitede çalıştırılır.
  • Frekans sürücüler ana tahliye fanlarının kapasitesini kontrol eder. Enerji tasarrufu sağlanır.
  • Yangın anında fanlar tam güçte çalıştırılır.
  • Sistem, BMS tarafından izlenebilir.
  • Pano üzerinde acil durumda elle çalıştırma anahtarı bulunmaktadır.

    Ürün Kataloğunu İndir