VENCO > Fanlar > Jet Fan Sistemleri > Otomatik Kontrol Sistemi

Otomatik Kontrol Sistemi

Otomatik Kontrol Sistemi ve Elektrik Panoları
  • Günlük havalandırma için CO seviye sinyaline, yangın anında yangın alarm sinyaline göre sistem çalışır.
  • Gelen sinyalin bölgesi için yazılmış senaryo ile PLC üzerinden ilgili jet fanlar ve ana tahliye fanları istenen yön ve kapasitede çalışır.
  • Frekans sürücüler ana tahliye fanlarının kapasitesini ve çalışma yönünü kontrol eder, enerji tasarrufu sağlanır.
  • Yangın anında frekans değiştiriciler by-pass edilirek fanlar tam güçte çalıştırılır.
  • Sistem, BMS tarafından izlenebilir olmalıdır.
  • Pano üzerinde acil durumda elle çalıştırma anahtarı olmalıdır.
CFD Çalışması
Otopark içerisinde belirlenen kritik yangın noktasına göre yangın sürecinin canlandırılmasıdır. Sprinkler sisteminin olduğu otoparklar için 4 MW yangın yüküne göre; sıcaklık, görüş mesafesi (duman), hava hızları, zamana bağlı olarak değişen şekilde görülebilir.  Ürün Kataloğunu İndir